logo
logo

Rusija obustavlja isporuku struje Finskoj

13.5.2022 / 24Vesti.com

Rusija obustavlja isporuku struje Finskoj

Odluka o obustavi isporuke usledila je jer od 6. maja na račun kompanije "Rao Nordik" nisu uplaćena sredstva za isporučenu električnu energiju.

"Ovo je jedinstvena situacija, koja se nije dogodila u prethodnih 20 godina", navela je kompanija.

Za sada nije jasno u kojoj će meri obustavljanje isporuka ruske električne energije pogoditi Finsku. Do početka rata u Ukrajini, ruska struja činila je oko 10 odsto potreba ove države.

Finska je pre nekoliko sedmica smanjila uvoz ruske električne energije za četvrtinu. Vlasti u toj državi tvrde da obustavljanje uvoza iz Rusije neće uticati na funkcionisanje elektroenergetske mreže u Finskoj.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022