Postoji realna opasnost da Bosna i Hercegovina ostane bez dve trećine predviđenih vakcina protiv virusa korona od planiranih oko 1.200.000, jer Vlada Federacije BiH nije uplatila svoj deo novca do roka koji je istekao juče.

Savet ministara je pozvao je Vladu FBiH da predviđeni deo finansijskih sredstava za ove namene što pre uplati, s obzirom na to da su svoje finansijske obaveze u predviđenom roku završile vlade Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Takođe, ukazano je na činjenicu da BiH može vrlo lako ostati bez prvih količina vakcina koje će biti najpotrebnije, te je Savet ministara izrazio zabrinutost da bi neizvršavanje finansijskih obaveza moglo uticati na smanjenje količina naručenih doza vakcina za BiH, ali i zastoj u njihovoj isporuci.

Savet ministara je još u septembru završio obaveze u pogledu nabavke vakcina protiv kovida 19 za BiH, kada je ugovoreno 1.230.000 doza vakcina.