Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski zajedno sa potpredsednikom Vlade Kosova Emilijom Redžepijem i kosovskim ministrom unutrašnjih poslova Dželalom Svečlom otvorili su danas privremeni granični prelaz Strezimir-Restelica na granici između Republike Severne Makedonije i Kosova, koji će biti otvoren za prelazak za građane obe države od danas (18.07) do 01.09., svakog dana od 08.00 do 20.00.

Za prelazak granice primenjivaće se ista pravila kao i na ostalim graničnim prelazima, odnosno važeći pasoš (pasoš ili lična karta).

Prelaz je važan za razvoj turizma u opštinama sa obe strane granice, kao i za međusobno povezivanje stanovnika opština koji će zadovoljiti potrebe građana koji žive u opštini Mavrovo i Rostuse, Republika Severna Makedonije i Dragaša, Kosovo, a koristiće ih uglavnom stanovnici sela Rostuse, Velebrdo i Žirovnica – sa makedonske strane i sela Restelica, sa kosovske strane.

Ministar Spasovski rekao je:

„Današnje otvaranje privremenog graničnog prelaza Strezimir – Restelica je još jedan od naših zajedničkih doprinosa u ime zajedničkih ciljeva – granica koje će biti sigurne i otvorene za građane.

Ovaj granični prelaz, iako je po svom obimu i karakteru praktično lokalnog tipa, i dalje je u interesu stanovnika pograničnih regiona, za njihov nesmetan tranzit sa obe strane granice, bez obzira da li je ekonomski, privatni ili drugi razlozi.

Kao ilustraciju, s obzirom na to da prelaz normalno funkcioniše leti, na primer tokom jednomesečne operacije 2019. godine, registrovano je skoro 1.900 prelaza, što je respektabilan broj za takav privremeni granični prelaz.“ reao je Spasovski.

Zamenik premijera Kosovo, Emilija Redžepi, u svom govoru je naglasila da je otvaranje ovog graničnog prelaza od izuzetnog značaja za lokalno stanovništvo u ovom regionu, i izrazila veliku zahvalnost ministru Spasovskom na njegovom doprinosu u dovođenju dve opštine bliže otvaranjem ovog graničnog prelaza.

Ministar Spasovski je dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, gradeći proaktivnu poziciju, u cilju kontinuiranog unapređenja i razvoja službe granične policije, radi intenzivnije saradnje sa svim susedima, u pravcu zajedničke granične bezbednosti i regionalne bezbednosti, nastavlja dinamično, sa ovom praksom i ostaje otvoren za sve regionalne i evropske inicijative, programe, aktivnosti koje su u interesu građana Republike Severne Makedonije, ali i regiona i susedstva.

„Naše je, kao institucije, u domenu našeg rada i zakonskih nadležnosti da neprestano dajemo maksimum u zadovoljavanju potreba naših građana, da otkrivamo njihove potrebe i interese i da u tom pogledu delujemo, infrastrukturno, tehnički poboljšavajući uslužne kapacitete, „normativno“, rekao je ministar Spasovski, ocenjujući da saradnja sa kolegama iz kosovskog Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i oblast upravljanja granicama i granične bezbednosti, iz godine u godinu ostvaruje značajan napredak.