Lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski na konferenciji za novinare rekao je da će VMRO-DPMNE predložiti makedonskom parlamentu Rezoluciju koja će definisati makedonske stavove u pregovorima sa Bugarskom.

Prema njegovim rečima, ova rezolucija bi imala obavezujući efekat u skladu sa voljom poslanika, a Vladi bi značila ocrtavanje okvira u kojem može da razgovara, ali poštovanje crvenih linija koje sadrže nacionalne i državne interese.

Mickoski je naglasio da je do sada ova vlada trebala da nauči da je potreban nacionalni i državni konsenzus za nacionalna i državna pitanja, a nažalost makedonske granice nisu definisane i nemamo jedinstveni stav.

Zbog toga VMRO-DPMNE kaže da je neophodan nacionalni i socijalni konsenzus.

Rezolucija koju je ponudio Mickoski nije autorski tekst VMRO-DPMNE, već ono što su najviši naučni i društveni autoriteti iz MANU-a i UKIM-a definisali kao zajednički državni i nacionalni interes.

Verujemo da je Skupština kao zakonodavno telo pravo mesto gde bi umesto polarizacije političke snage trebale da se ujedine i usvoje zajedničku rezoluciju, rekao je poslanik Antonio Milošoski, koji je na današnjoj konferenciji za štampu najavio da će rezolucija biti predata parlamentu narednih dana.

– VMRO-DPMNE narednih dana u Parlamentu predložiće ovaj tekst na nacrt rezolucije koja definiše makedonske državne stavove o evropskim integracijama, ali i stavove u vezi sa bilo kakvim negiranjem makedonskog jezičkog, kulturnog ili nacionalnog identiteta, jer je u suprotnosti sa evropskim vrednosti, rekao je Milošoski.

Dodao je da se rezolucije o nacionalnim pitanjima donose u Bugarskoj, Nemačkoj, Sloveniji, Rumuniji i Italiji.

– Evo, zašto bi Makedonija bila izuzetak i zašto vlada ne bi bila spremna da otvori raspravu u Skupštini i izgradi široki konsenzus o nacrtu rezolucije o makedonskim crvenim linijama, koji ako ga usvoji makedonski parlament neće samo pomoći makedonskoj diplomatiji i društvu, ali pomoći će i našim prijateljima iz EU.

Zato što je ovaj nacrt rezolucije zasnovan na Povelji Ujedinjenih nacija i Konvenciji Saveta Evrope o ljudskim pravima u Strazburu“, rekao je Milošoski.

Milososki je naglasio da bi vladajuća koalicija, opozicione stranke i svaki pojedinačni poslanik bilo dobro da razmotre ovaj nacrt rezolucije i da će VMRO-DPMNE u narednom periodu uložiti napore da ovaj nacrt rezolucije u parlamentu razgovara sa poslanicima Alijanse, Alternative, LDP i iz DOM-a, Demokratske unije, Levice i drugih partija koje veruju da će zajednički politički nacrt rezolucije ojačati diplomatsku poziciju Makedonije, a takođe će uputiti pravednu i jasnu poruku Bugarskoj i našim prijateljima iz EU.

– VMRO-DPMNE smatra da bi takav pristup bio ozbiljan i odgovoran, a usvajanje zajedničke političke rezolucije o makedonskim nacionalnim stavovima o evropskim integracijama zasnovanim na makedonskom identitetu kao evropskoj vrednosti je korisna stvar i građani bi to pozdravili, rekao je Milošoski.

Sledi tekst koji će biti dostavljen parlamentu.

Foto: Rezolucija koju predlžae VMRO-DPMNE u makedonskom parlamentu

Pregovore treba voditi na ravnopravnoj i principijelnoj osnovi, uz dužno poštovanje međunarodnog prava, bez ikakvih uslova na jednoj ili drugoj strani, i uz poštovanje dostojanstva makedonskog naroda.

Da se bezrezervno poštuju saznanja makedonskih društvenih, humanističkih i kulturnih nauka o autohtonosti makedonskog naroda i njegovom istorijskom, jezičkom, kulturnom i verskom kontinuitetu, ponavljam kontinuitet.

Da se ​​poštuju znanja, utvrđene činjenice, usvojene teorije i empirijska istraživanja savremene svetske slavistike, lingvistike, istoriografije i međunarodnog prava, prema kojima:

– Makedonski jezik i njegova dijalektska raznolikost imaju svoj prostorni kontinuitet i svoj vremenski kontinuitet

– Makedonski identitet svoj legitimitet izvodi iz mnogih vekova – tradicija, običaja, kolektivnog pamćenja, mentaliteta, jezika, artikulisane svesti o etnokulturnoj jedinstvenosti, kolektivnog integriteta, poštovanja tradicionalnih verskih institucija i narativa pripadnosti određenom geografskom području.

– spodeljena sećanja na Balkanu i Mediteranu podrazumevaju inkluzivni odnos, a ne isključivo prisvajanje istorije i tradicije, dalje podrazumevaju intelektualnu slobodu, a ne porobljavanje anahronih istorijskih stereotipa i iluzija, i ne kulturnu i istorijsku hegemoniju.

– Proces evropske integracije zemlje treba da se nastavi u duhu uzajamnog poštovanja i uvažavanja naših napora da ispunimo kriterijume.

– Sprovoditi pozitivne i opšte prihvaćene UN konvencije i deklaracije o pravu na samoopredeljenje i ljudska prava i slobode

– Da se ​​poštuje bezuslovno slobodno izražena volja makedonskog naroda, njegova etnička i duhovna posebnost.


Sa druge strane, vladajući SDSM smatra da, samo Mickoski i VMRO-DPMNE nisu sigurni da su makedonski identitet i jezik međunarodno priznati i potvrđeni, SDSM reaguje na nacrt rezolucije koji će opoziciona stranka ovih dana podneti parlamentu.

„Ako Hristijan Mickoski i VMRO-DPMNE nisu sigurni u svoj identitet, ne moraju da podnose deklaracije ili bilo kakve zaključke parlamentu.

Makedonski jezik i makedonski identitet međunarodno su potvrđeni i priznati i nema potrebe za bilo kakvom raspravom o tim pitanjima, posebno ne u makedonskom parlamentu.

Cela Evropa, ceo svet zna koje su naše identitetske pozicije, ali očigledno samo Mickoski i VMRO-DPMNE nisu sigurni u to, smatraju u SDSM-u.

Realnost ih demantuje

Istog dana stigla je i potvrda da je identitet promenjen u međunarodnim institucijama.

Zadnja promena je stigla iz UEFA, na čijoj zvaničnoj veb stranici na kojoj su zastupljene federacije, pored imena FFM, predsednik Muhamed Sejdini i generalni sekretar Filip Popovski registrovani su kao severni Makedonci po nacionalnosti.

Foto: printscreen UEFA

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je poslalo reakciju UEFA-i, na čijoj zvaničnoj veb stranici na kojoj su zastupljene federacije, pored imena FFM, predsednik Muhamed Sejdini i generalni sekretar Filip Popovski registrovani su kao severni Makedonci po nacionalnosti.

– Ministarstvo spoljnih poslova neprestano vodi računa o pravilnoj upotrebi imena države, državljanstva i nacionalnosti građana Makedonije. Kao što smo na odgovarajući način reagovali na sve međunarodne medije, etničke pripadnosti itd., koji su zloupotrebili bilo koji od ovih izraza, tako smo reagovali i prema UEFA-e, zahtevajući tačnu upotrebu ovih izraza, u skladu sa Ustavom i ličnom kartom zemlja u Ujedinjenim nacijama“, saopštilo je Ministarstvo za spoljne poslove.