Stečajni upravnik bankrotirane hemijske industrije „PKS-Latex-HLC“ u Čačku oglasio je sedmu prodaju te fabrike putem javnog nadmetanja, koje je zakazano za 14. maj.

Početna cena fabrike manja je u odnosu na prethodni pokušaj prodaje i sada iznosi 306,8 miliona dinara, a za depozit je potrebno 122,7 miliona dinara.

Najvažniju imovinu čini fabrika u Čačku, izgrađena na zemljištu od 8,5 hektara, kancelarijska i fabrička oprema, zalihe i vozila.

Fabrika PKS Latex je osnovana 1981. godine u Čačku i bavila se proizvodnjom smola za drvnu, papirnu i tekstilnu industriju i industriju prerade plastičnih masa.

Privatizovana je decembra 2002. godine kada je prodata za 80.000 evra kampaniji „HLC Chemie Trade“ iz Frankfurta.

PKS Latex je ušao u stečaj 25. decembra 2006. godine sa 212 zaposlenih, a bankrotstvo je pravosnažno proglašeno 10. oktobra 2010. godine.