Komitet pravnika za ljudska prava saopštio je danas da bi Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo da nalaze analize o ispravnost poslovanja organizacija i pojedinca, koji su neprimerno targetirani u slučaju „Spisak“ javno objavi i dostavi bankama, jer bez toga nema osnova za učešće u izradi Procene rizika i drugim oblicima saradnje sa Upravom.

U saopštenju se podseća da je Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope (MONEYVAL), razmatrajući postupanje srpske Uprave za sprečavanje pranja novca u slučaju “Spisak”, upozorio da se ne sme zloupotrebljavati pravni okvir za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva.

Na plenarnoj sednici Moneyvala 28. aprila razmatran i slučaj „Spisak“ iz jula prošle godine, kada je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma bez odgovarajućeg pravnog osnova zatražila proveru bankarskih transakcija 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora.

Prethodno je, u postupku koji su Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija pokrenuli na zahtev organizacija i medija sa „Spiska“, Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) ocenila da je Uprava postupila suprotno preporukama tog glavnog međunarodnog tela za uspostavljanje standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Ovim povodom UN specijalni izvestioci za ljudska prava ocenili su da je Vlada Srbije zloupotrebila mehanizam za borbu protiv finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, ograniči njihov rad i uguši kritiku vlasti.

U zaključcima sa plenarne sednice Moneyval je istakao da finansijsko-obaveštajna tela, kakvo je Uprava za sprečavanje pranja novca, nemaju ovlašćenja da traže podatke od banaka bez sumnje na pranje novca, finansiranje terorizma i druga uvezana dela.

Dato je i jasno upozorenje zemljama članicama, uključujući i Srbiju, da ne smeju namerno ili nenamerno da zloupotrebljavaju preporuke FATF u svrhu suzbijanja legitimnih aktivnosti građanskog društva, podseća Komitet pravnika za ljudska prava.

Organizacije civilnog društva su već konstatovale da Uprava za sprečavanje pranja novca pokušava da simulira partnerstvo sa civilnim sektorom u uslovima ozbiljnog nepoverenja između dve strane.

U saopštenju se dodaje da je prvi korak u ponovnom uspostavljanju poverenja preduzimanje koraka za otklanjanje štete koju je Uprava načinila organizacijama i pojedincima koji su neprimerno targetirani u slučaju „Spisak“ time što bi nalaze analize o ispravnosti njihovog poslovanja javno objavili i dostavili bankama.

Dok se ovaj korak ne preduzme, nema osnova za učešće u izradi Procene rizika i drugim oblicima saradnje sa Upravom za sprečavanje pranja novca, dodaje se u saopštenju.