Do 15. aprila je otvoren konkurs za sufinansiranje programa udruženja građana, za koji je ove godine Opština Kladovo u budžetu opredelila 4,2 miliona dinara.

Na ovom javnom konkursu mogu da učestvuju udruženja građana registrovana na teritoriji opštine Kladovo sa programima od javnog interesa u oblasti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, razvoja kulture i informisanja i opštih usluga lokalne samouprave.

Projekat sa kojim se konkuriše za sredstva može da traje najmanje tri meseca, a najduže godinu dana i treba da se završi najkasnije do isteka tekuće budžetske godine.

Prošle godine je finansijsku podršku za realizaciju projekata po konkursu dobilo 30 udruženja i iz opštinskog budžeta je za realizaciju programa od javnog interesa u oblasti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, razvoja kulture i opštih usluga lokalne samouprave dato 4,25 miliona dinara.