Drugačiji način obračunavanja i plaćanja akcize na jaka alkoholna pića primenjivaće se od danas, saopštila je Uprava carina.

To znači da će biti izjednačen poreski tretman svih jakih alkoholnih pića, što je utvrđeno izmenom Zakona o akcizama čija primena počinje sutra, a koja je doneta radi postepene harmonizacije sa akciznom politikom i standardima Evropske unije.

Bez obzira da li je jako alkoholno piće proizvedeno od voća ili žitarica, zakon tu kategoriju sada prepoznaje kao jedinstvenu.

Kako se precizira u saopštenju Uprave carina, prema propisima EU, akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i oporezuje se prema sadržanom procentu čistog alkohola merenog na temperaturi od 200S u tom gotovom proizvodu, čime se vrši izjednačavanje poreskog tretmana svih jakih alkoholnih pića.

Akciza na jaka alkoholna pića, počev od danas, ne obračunava se i ne plaća u dinarskom iznosu po litru alkoholnog pića, već se plaća u iznosu od 46.250 dinara po hektolitru čistog alkohola merenog na temperaturi od 200S, a obračunava se tako što se iznos akcize množi sa ukupnom zapreminom čistog alkohola izraženog u hektolitru.

Akciza se na pića koja nemaju veliki udeo alkohola i dalje plaća po litri, tako da za niskoalkoholna pića iznosi 23,14 dinara po litri, a za pivo 26,44 dinara po litri.

Inače, izmenom Zakona o akcizama predviđena je jedna akcizna kategorija za sva jaka alkoholna pića, umesto dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo tri kategorije.