Udruženje banaka Srbije danas je ukazalo da je osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) zakonit postupak koji je od velike koristi za građane jer su ti krediti jefitniji od onih bez tog osiguranja.

„Osiguranje stambenih kredita uvela je država Srbija s razumljivom namerom da olakša dobijanje kredita građanima Srbije“, navelo je Udruženje povodom oglašavanja Udruženja bankarskih klijenta „Efektiva“ da je Vrhovni kasacioni sud (VKS) je doneo prvo rešenje kojim se odbija podneta žalba (revizija) banke i potvrdjuje nezakonitost naplate premije osiguranja kod NKOSK.

Udruženje banaka je navelo primer da je razlika u rati 20 evra mesečno između osiguranog i neosiguranog kredita u iznosu od 50.000 evra, koji se otplaćuje na 300 rata.

Kako je objašnjeno, klijent koji uzme takva kredit osigurana kod NKOSK u ukupnoj sumi platiće 6.020 evra manje nego da kredit nije osiguran, a za osiguranje kredita imaće trošak od 875 evra.

„Uprkos jasnoj činjenici da je osiguranje kod NKOSK donelo veliku korist samim klijentima, interesna grupa koja ima značajnu materijalnu korist od pokretanja sudskih postupaka protiv banaka, javno poziva na masovno podizanje tužbi, što može da ima ozbiljne posledice na ekonomiju, ali i na život mnogih u Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da se retroaktivnim menjanjem odavno ugovorenih i realizovanih poslovnih odnosa šalje se veoma loša poruka stranim i domaćim investitorima.

„Masovne tužbe na poziv odredjenih grupa već su zagušile pravosudni sistem Srbije. Novi talas tužbi neće pogoditi samo banke već i celokupni sudski sitem i sve gradjane i preduzeća koji imaju potrebu da pred sudom reše određeni problem“, ocenilo je Udruženje banaka Srbije.