Uticaj lekova na vid je veoma važan i mora se paziti. Svedoci smo da sve veći broj ljudi ima oslabljen vid. Da li je za to krivo savremeno doba i razvoj tehnologije ili pak nešto drugo, o ovoj temi govorio je prof. dr Slobodan Janković.

Poznati farmakolog izneo je naučno viđenje o uticaju lekova na oštećenje vida. Evo koji su to lekovi koji mogu da oštete vid.

- Mnogi lekovi, zato treba pažljivo da se pročita uputstvo kako bi se na vreme sa lekarom korigovala terapija - rekao je doktor Janković.

- Neki lekovi iz grupe sulfonamida mogu da dovedu do otežanog oticanja očne vodice i nastanka glaukoma. Antihistaminici (lekovi protiv alergije) starije generacije (i oni koji se koriste za sprečavanje povraćanja prilikom vožnje), zatim neki antidepresivi i antipsihotici starije generacije dovode do širenja zenice, otežanog oticanja očne vodice i možda napada glaukoma.

Dugotrajna primena kortikosteroida i citostatika busulfana može da dovede do katarakte i povišenog intraokularnog pritiska.

Porast pritiska u oku ponekad izazivaju i citostatici docetaksel i paklitaksel. Na mrežnjači promene mogu ponekad izazvati tamoksifen (antihormonski lek koji se koristi posle operacije malignog tumora dojke kod žena u menopauzi) i lekovi za lečenje akni, retinoidi...

Takođe, lekovi za impotenciju (sildenafil i drugi) mogu izazvati poremećaj viđenja boja i zamućenje vida - istakao je doktor Janković.

Zato sledeći put kada uzmete neki lek, obavezno pročitajte uputstvo ili se posavetujte sa izabranim lekarom.

1

Najčitanije vesti