Foto: S. Milojković
  • Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Oni koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose, u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.
  • Ovo pravo mogu da ostvare svi koji su van osiguranja, odnosno nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, pod uslovom da su stariji od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji i da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Nove osnovice osiguranja važe od uplate za januar 2021. godine, koje su u poređenju sa prethodnom godinom za oko 10 odsto više i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 28.402 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 405.750 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 7.242 do 103.466 dinara.

Ovi iznosi važe za celu 2021. godinu i dostupni su građanima na sajtu PIO Fonda i na oglasnim tablama u filijalama. Građani koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO, trebalo bi da znaju da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec.

Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Oni koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose, u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Ovo pravo mogu da ostvare svi koji su van osiguranja, odnosno nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, pod uslovom da su stariji od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji i da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

1

Najčitanije vesti