Foto: printscreen youtube 24VESTI.COM
  • Revizijom finansijskih izveštaja, u delu prihoda i primanja, otkriveno da je su pogrešno iskazani podaci u iznosu od 65,60 milijardi dinara, dok su u delu rashoda i izdataka podaci pogrešno iskazani u iznosu od 79,34 milijardi dinara.
  • U oblasti popisa imovine i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od 163,01 milijardi dinara.
  • Od tog iznosa 63,74 milijardi dinara se odnosi na neizvršen popis imovine i obaveza i druge nepravilnosti prilikom sprovođenja popisa, dok se 99,27 milijardi dinara odnosi na neusaglašenost potraživanja i obaveza.

Državna revizorska institucija (DRI) Srbije je revizijom finansijskih izveštaja budžetskih korisnika u 2019. godini utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 437,09 milijardi dinara, izjavio je danas predsednik DRI Duško Pejović.

On je predstavljajući izveštaja o radu DRI za 2019. godinu rekao da su za revizije finansijskih izveštaja data 32 pozitivna mišljenja, 96 sa rezervom, četiri negativna i jedno uzdržavanje od mišljenja.

Glavni uzrok nepravilnosti, kako je istakao Pejović, je nedovoljno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

„Od ukupno 92 subjekta kod kojih smo sproveli reviziju finansijskih izveštaja utvrdili smo da kod 68 subjekata, odnosno 74 odsto, sistem internih kontrola ne pruža razumno uveravanje da će biti ostvareni ciljevi korisnika javnih sredstava“, kazao je Pejović.

Dodao je da 54 odsto kontrolisanih budžetskih korisnika nije na odgovarajući način uspostavilo internu kontrolu..

Revizijom finansijskih izveštaja, u delu prihoda i primanja, otkriveno da je su pogrešno iskazani podaci u iznosu od 65,60 milijardi dinara, dok su u delu rashoda i izdataka podaci pogrešno iskazani u iznosu od 79,34 milijardi dinara.

U oblasti popisa imovine i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od 163,01 milijardi dinara.

Od tog iznosa 63,74 milijardi dinara se odnosi na neizvršen popis imovine i obaveza i druge nepravilnosti prilikom sprovođenja popisa, dok se 99,27 milijardi dinara odnosi na neusaglašenost potraživanja i obaveza.

Ukupno je dato 1.221 preporuka subjektima revizije kod kojih su državni revizori 2019. godine sproveli reviziju finansijskih izveštaja, radi otklanjanja grešaka i unapređenja sistema internih kontrola.

Govoreći o značaju sprovođenja revizije finansijskih izveštaja, Pejović je naglasio da subjekti kod kojih se svake godine sprovodi ta vrsta revizije imaju dobru osnovu za odličnu analizu, na osnovu izveštaja DRI.

„Ne bi bilo dobro da onaj ko planira i izvršava, na kraju kaže da je sve u redu. Neko to mora da potvrdi. A to mora da uradi revizor“, poručio je Pejović i dodao da se revizijom finansijskih izveštaja povećava kredibilitet, kvalitet i poverenje finansijskog izveštavanja.

0

Najčitanije vesti