Foto: Travelklub.rs
  • Od 1975. godine je ova protočna pećina, koju je otkrio čuveni srpski geograf Jovan Cvijić, otvorena za javnost. Zabeleženo je da je on još 1894. godine boravio ovde i da je ostavio naučne podatke o njoj u delu "Pećine i podzemna hidrografija u Istočnoj Srbiji". U tom delu on Rajkovu pećinu naziva Homoljska lepotica, sa pravom.
  • Nažalost, uspeo je da istraži samo 535 metara hodnika, pošto je u to vreme francusko društvo, koje se bavilo eksploatacijom rudnika u Majdanpeku, baš u Rajkovoj pećini izgradilo branu, koja je trebalo da spreči poplave u obližnjem gradu.
  • Nakon što je grupa speleologa iz Valjeva, koju je predvodio doktor Radenko Lazarević, 1974. godine istražila pećinske hodnike, ona je otvorena za javnost.

 

U blizini Majdanpeka, Reka Mali Pek, poznata kao zlatonosna, nastaje spajanjem Rajkove reke, koja protiče kroz istoimenu pećinu,a nedaleko od pećine spaja se sa Paskovom rekom.

Rajkova pećina nije samo jedna od najlepših u našoj zemlji, već i jedna od najdužih, budući da je do sada istraženo 2.304 metra njenih kanala.

Pećina srpskog Robina Huda

Kao što je čuveni junak otimao od bogatih i davao siromašnima, tako je isto činio i srpski Rajko Vojvoda.

Legenda veli da je on imao mehanu i da je često odlazio noću u pohode na turske karavane. Ali navodi i da je blago koje je otimao skrivao upravo u pećini.

Iako do dana današnjeg to blago nije pronađeno, kada se uđe u ovu pećinu, "blago" je lako uočljivo. Mnogobrojni pećinski ukrasi su tu, kao i Ježeva i Koncertna dvorana, zatim Dvorana kada. A tu su i Male i Velike orgulje, te Obešeni hajduk Rajko, Sala stećaka i Kristalna dvorana, kao i Dvorana vodopada, Žrtvenik, Zimska bajka i Duhovi. Sve su to bogatstva Rajkove pećine.

Osim suvog horizonta, ova pećina ima i rečni, budući da kroz nju protiče i Rajkova reka.

Nakon rekonstrukcije su oba horizonta povezana, što je omogućilo posetiocima da krenu u kružni obilazak ove prirodne lepote naše zemlje.

Od 1975. godine je ova protočna pećina, koju je otkrio čuveni srpski geograf Jovan Cvijić, otvorena za javnost. Zabeleženo je da je on još 1894. godine boravio ovde i da je ostavio naučne podatke o njoj u delu "Pećine i podzemna hidrografija u Istočnoj Srbiji". U tom delu on Rajkovu pećinu naziva Homoljska lepotica, sa pravom.

Nažalost, uspeo je da istraži samo 535 metara hodnika, pošto je u to vreme francusko društvo, koje se bavilo eksploatacijom rudnika u Majdanpeku, baš u Rajkovoj pećini izgradilo branu, koja je trebalo da spreči poplave u obližnjem gradu.

Nakon što je grupa speleologa iz Valjeva, koju je predvodio doktor Radenko Lazarević, 1974. godine istražila pećinske hodnike, ona je otvorena za javnost.

Oko 200 kilometara je Rajkova pećina udaljena od Beograda i nešto više od 2 kilometra je deli od Majdanpeka.

0

Najčitanije vesti