Republički javni tužilac Zagorka Dolovac položila je danas zakletvu pred poslanicima u Skupštini Srbije.

„Zaklinjem se svojom čašću da ću javnotužilačku funkciju vršiti predano, savesno i nepristrasno i štititi ustavnost, zakonitost, ljudska prava i građanske slobode“, navela je Dolovac.

Dolovac je potom potpisala zakletvu i predala je skupštini, a u obraćanju je rekla da je javno tužilaštvo izloženo do sada nezabeleženom pritisku i pretnjama i vrlo često i uvredama.

„Svedoci smo da je u poslednje vreme postalo uobičajeno da se javno tužilaštvo smatra bitnom, ako ne i presudnom tačkom u rešavanju i usmeravanju skoro svih društvenih događaja I tenzija, iako to nije uloga javnih tužilaca u bilo kom društvu i državi“, rekla je Dolovac.

S tim u vezi javno tužilaštvo i Dolovac kao republički javni tužilac izloženi su, kaže, do sada nezabeleženom pritisku i pretnjama, a vrlo često i uvredama u očekivanjima da se u skladu sa viđenjem ili potrebama određenih interesnih grupa ili pojedinaca postupanja javnih tužilaštava usmeri I time postigne određeni efekat koji po pravilu ima i svoje odjeke u političkoj sferi.

„Imajući to na umu podsetiću na odredbe Ustava Srbije koje jasno određuju da je javno tužilaštvo samostalni državni organ koji goni počinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela“, navela je ona.

Dodala je da polaganje zakletve predstavlja poseban događaj u profesionalnoj karijeri svakog tužioca.

„Danas tu odgovornost preuzimam ja svesna svih obaveza I dužnosti koje me očekuju, ali I očekivanja koja imam prema svojim kolegama, prema javnom tužilaštvu kao sistemu, pravosuđu, zakonodavne I izvršne vlasti, kao i samom društvu čiji krivično-pravni poredak ste me izabrali da štitim“, poručila je Dolovac u obraćanju poslanicima.

Obećala je da će nastaviti da radi na unapređenju javnih tužilaštava u svim oblastima nadležnosti posebno imajući u vidu specijalizaciju novih metodologija rada, efikasnu saradnju sa drugim državnim organima, jačanje međunarodne saradnje.

„Nastaviću sa zalaganjem za dosledno sprovođenje principa u radu javnih tužilaštva u vidu primene načela samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti I odgovornosti“, rekla je Dolovac.

Dodala je da će posebnu pažnju posvetiti predmetima koji se bave korupcijom, organizovanim kriminalom I kriminalnim grupama kao I drugim teškim krivičnim delima uključujući privredni kriminal pranje novca, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela…

Polaganju zakletve prisustvovali su ministarka pravde Maja Popović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, predstavnik Državnog veća tužilaca i nosioci javno-tužilačkih funkcija.