Najavu donošenja Autentičnog tumačenja Skupštine Srbije, Udruženje banaka vidi kao stavljanje tačke na višegodišnje sporenje oko opravdanosti bankarskih naknada, a koje je postalo ozbiljna pretnja stabilnosti finansijskog sistema, postignutom nivou makroekonomskog razvoja, a samim tim i standardu i interesima svih građana Srbije.

Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Skupštine vide potvrdu ispravnosti tog stava.

Autentičnim tumačenjem zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga poslovanje banaka u Srbiji vraća se u okvire pravne države i sigurnosti investicija, kao i veoma povoljnim uslovima kreditiranja, kaže se u saopštenju Udruženja banaka.

Udruženje navodi da je prema dosadašnjoj praksi na svaki dosuđeni dinar u korist klijenta, čak 24 puta više dosuđivano u korist trećih lica (advokata), a koja su podrška kampanji protiv banaka i pokretanju talasa sudskih procesa.

– Ukidanjem masovnih procesa na gubitku je samo ta interesna grupa, dok su na dobitku i klijenti i banke, koji mogu da se vrate obnavljanju međusobnog poverenja i daljem poboljšanju uslova za sve korisnike bankarskih usluga u Srbiji – ističe se u saopštenju.

Tužbe protiv protiv banaka, uglavnom zbog naplaćenih naknada za obradu kredita i naplaćenog osiguranja stambenih kredita kod NKOSK postao je širi problem od onog bankarskog.

Poslednjih meseci mogu se videti reklame zalepljene po banderama i haustorima u kojima se pozivaju građani koji su uzimali kredite da se jave da tuže banke.

Ova praksa je neodrživa, i nije primećeno da se primenjuje u drugim zemljama.

– To su osnovni postulati – da li treba naplatiti naknadu kupcu za određenu uslugu.

Mislim da je to ključni poslovni postulat, pa bi svi trebalo da budu jasni sa odgovorom.

Na Kopaonik biznis forumu računali smo da bi ovaj problem mogao koštati banke i do 100 miliona evra, ali verujemo da ćemo ga rešiti zajedno – sa građanima, kolegama iz industrije, regulatorima i Vladom.

Vrlo sam svestan da je ovo pitanje postalo veoma atraktivno za određeni broj advokata.

Međutim, to nije odgovarajuća praksa, neobično je i dugoročno neodrživo – rekao je predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke i član uprave NLB, Arčibald Kremser.

„To su osnovni postulati – da li treba naplatiti naknadu kupcu za određenu uslugu. Mislim da je to ključni poslovni postulat, pa bi svi trebalo da budu jasni sa odgovorom“, kaže sagovornik.

Čadež: Skupština da zaustavi neodgovorne advokate

Privredna komora Srbije (PKS) očekuje od skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da donese odluku koja će biti u interesu privrede i svih njenih građana, a ne u korist malog broja advokata koji „preko leđa istih građana pokušavaju da oštete domaću privredu za blizu 100 miliona evra“.

Predsednik PKS Marko Čadež izjavio je da ovakvim tumačenjima Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Odbor treba da stavi „tačku na pljačku privrede“ od strane neodgovornih advokata.

– Kako drugačije nego pljačkom privrede nazvati više od 200.000 tužbi koje su u ime izmanipulisanih građana pokrenuli pojedini advokati.

Šta je ako nije “pljačka“ kada u tim parnicama građanin u slučaju pozitivne presude u proseku dobije 2.000 dinara, a advokat 42 puta više. Kako nego “pljačkom“ nazvati preprodaju sudskih predmeta od strane advokata po ceni od 20 evra, tako da građani ni sami ne znaju da su uopšte deo bilo kakvog postupka – rekao je Čadež, saopštava PKS.

Dodao je da sve to govori o tome da niko, a naročito ne Skupština Srbije, ne radi na štetu građana, „već na štetu neodgovornih advokata“.

Predsednik PKS naglašava da u Evropskoj uniji važe ista pravila kao i u Srbiji kada je reč o bankarskim taksama.