Srbija je prema svetskoj rang listi najsigurnijih zemalja sveta na 34 mestu od ukupno 134 zemlje, dok je prema toj analizi prva u regionu.

Slovenija je 47 mesto, Severna Makedonija čak na 125. mesto. Crna Gora je na 121, BiH 130., a Hrvatska na 74. mesto.

Tri ključna faktora koji su se se uzimali u obzir pri analiziranju sigurnosti u zemljama su rat i mir, lična sigurnost i rizik od prirodnih katastrofa, uključujući i faktore koji potiču od virusa korona.

Svaki od ovih faktora zasnovan je na izveštajima za 2020 godinu koji su rađeni ove godine.

Da bi bili sigurni da su podaci relevantni, rezultati za Kovid izvedeni su iz podataka za 30. maj 2021. godine.

U poređenju sa osnovnim podacima i faktorima, Kovid rezultati beleže dvostruko više smrtnih slučajeva po glavi stanovnika u odnosu na druge faktore.

Ovde se uzima u obzir vakcinacija po stanovniku kao pozitivni faktor, mereći ga jednako kao i ostale.

U suštini, ukupnu ocenu zemlje čine polovina osnovnih faktora, jedna trećina smrtnih slučajeva od korona virusa po glavi stanovnika i šestina vakcinisanih protiv Kovida po glavi stanovnika – objavio je na svom sajtu Global Finance.

U ovoj studiji navodi se da su smrtni slučajevi po stanovniku direktna mera koliko je dobro ili loše određena država odgovorila na širenje Kovida koji se zasniva na zdravstvenoj infrastrukturi zemlje, vladinoj sposobnosti, političkom vođstvu i kulturi, suočenim sa velikom neočekivanom krizom.

S druge strane, vakcinacija po stanovniku odražava finansijsku moć zemlje i buduće rezultate kroz preventivne mere koje prouzrokuju dalje izbijanje bolesti.

Budući da je rangiranje zasnovano na podacima, Global Finance nije obuhvatio zemlje kojima nedostaju podaci u bilo kojoj od kategorija.

Neke od njih su Kosovo i Somalija kojima nedostaju podaci iz Svetskog izvetaja o riziku.

Prvih 20 najbolje rangiranih zemalja nalaze se na kontinentu Evrope.

FOTO: WORLD ECONOMIC FORUM, THE GLOBAL INSTITUTE FOR PEACE / SCREENSHOT

Ova studija ističe da je pandemija stvorila situaciju u kojoj su mnoge bogate i dobro razvijene zemlje bile u situaciji da postanu epicentri smrtonosnog virusa tako da je Kovid osporio uobičajeno mišljenje o bezbednosti bilo koje zemlje.

Pandemija korona virusa je definitivno promenila rang liste najsigurnijih zemalja na svetu, jer se ovom analizom dolazi do zaključka da su se zemlje sa ozbiljnim građanskim sukobom i one koje imaju veliki rizik od prirodnih nepogoda relativno dobro snašle.

Prema izveštajima one su imale veoma nizak broj smrtinh slučajeva od korona virusa.

Studija ipak navodi da ovu listu i ocene treba uzeti sa rezervom u poređenju sa predhodnim izdanjima.

Iako se osnovni faktori oslanjaju na sažetae izveštaje koje su izradile nevladine i međunarodne organizacije, broj žrtava od korona virusa i stope vakcinacije uglavnom se zasniva na samoprijavljivanju vlada država.

Kao moguću grešku pri analizi navodi se da neke vlade možda nisu bile u mogućnosti da prikupe sve potrebne podatke, pa zbog toga priloženi podaci na osnovu kojih se vršila analiza nisu bili validni.

Safest Countries in the World

Global Finance magazine’s safety index factors in risks of natural disaster with crime, terrorism and war to present a more rounded analysis of the world’s safest countries. 

Rank

Country

Global Finance Safety Index Score

1 Iceland 3.9724
2 United Arab Emirates 4.2043
3 Qatar 4.5609
4 Singapore 4.6184
5 Finland 4.9782
6 Mongolia 5.6092
7 Norway 5.9003
8 Denmark 6.2422
9 Canada 6.3129
10 New Zealand 6.4352
11 Australia 6.7699
12 Bahrain 6.8054
13 Cyprus 7.2315
14 Switzerland 7.3316
15 Austria 7.3454
16 Estonia 7.4615
17 South Korea 7.5089
18 Kuwait 7.6480
19 Saudi Arabia 7.6917
20 Germany 7.7059
21 Ireland 7.8351
22 Japan 7.9247
23 Israel 8.0181
24 Morocco 8.0539
25 Oman 8.0631
26 China 8.0636
27 Malaysia 8.0923
28 Mauritius 8.1622
29 Portugal 8.2539
30 Kazakhstan 8.2994
31 Sweden 8.4163
32 Laos 8.4237
33 Netherlands 8.7304
34 Serbia 8.8283
35 Lithuania 8.8327
36 Botswana 8.9897
37 Rwanda 9.0024
38 United Kingdom 9.0055
39 Latvia 9.0456
40 Tajikistan 9.2339
41 Spain 9.2561
42 Ghana 9.2945
43 Nepal 9.2971
44 Sri Lanka 9.3609
45 Zambia 9.3652
46 Azerbaijan 9.4562
47 Slovenia 9.554
48 Malawi 9.5802
49 Vietnam 9.6150
50 Tanzania 9.6671
51 Romania 9.6706
52 Jordan 9.6991
53 Liberia 9.7067
54 Senegal 9.7235
55 Equatorial Guinea 9.7488
56 Lesotho 9.7576
57 France 9.7914
58 Greece 9.8026
59 Sierra Leone 9.8059
60 Indonesia 9.8128
61 Algeria 9.8847
62 Namibia 9.9067
63 Albania 9.9300
64 Mauritania 9.9736
65 Egypt 9.9841
66 Belgium 9.9869
67 The Gambia 10.0195
68 Chile 10.0716
69 Poland 10.1538
70 Thailand 10.1649
71 USA 10.1875
72 Uruguay 10.2331
73 Kyrgyz Republic 10.2730
74 Croatia 10.3129
75 Angola 10.5200
76 Benin 10.5253
77 Dominican Republic 10.5449
78 Guinea 10.5547
79 Zimbabwe 10.6430
80 Cambodia 10.6824
81 Uganda 10.6838
82 Mozambique 10.7103
83 Ethiopia 10.7221
84 Italy 10.7901
85 Slovakia 10.8384
86 Czech Republic 10.8644
87 Cote d’Ivoire 10.9747
88 Georgia 11.0289
89 Bolivia 11.2715
90 Hungary 11.2723
91 India 11.2968
92 Burkina Faso 11.3025
93 Tunisia 11.3096
94 Burundi 11.4464
95 Paraguay 11.4676
96 Kenya 11.4996
97 Costa Rica 11.5232
98 Argentina 11.5349
99 Nicaragua 11.5449
100 Panama 11.6456
101 Guinea-Bissau 11.6872
102 Armenia 11.7685
103 Haiti 11.8219
104 Russia 11.8306
105 Bangladesh 11.8453
106 Iran 11.8461
107 Turkey 11.8725
108 Ecuador 11.9027
109 Trinidad and Tobago 11.9682
110 Jamaica 12.3555
111 Cameroon 12.3830
112 Chad 12.4076
113 Moldova 12.5802
114 Bulgaria 12.7019
115 Mali 12.7392
116 Pakistan 12.7415
117 Democratic Republic of the Congo 12.7944
118 Lebanon 12.8760
119 Ukraine 12.8897
120 South Africa 13.0681
121 Montenegro 13.0748
122 Venezuela 13.3481
123 Honduras 13.5859
124 El Salvador 13.6809
125 North Macedonia 13.7346
126 Yemen 13.7672
127 Peru 13.7978
128 Mexico 14.0531
129 Brazil 14.1011
130 Bosnia and Herzegovina 14.1361
131 Nigeria 14.2778
132 Guatemala 14.5842
133 Colombia 14.8461
134 Philippines 14.8899

Sources: World Economic Forum, The Global Institute For Peace.