logo
logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovim vestima dana, u svako vreme – 24 ćasova dnevno.24Vesti.com nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrezama: Facebook, Twitter… informativnog sajta.

  • Glavni urednik: Dragan P. Latas
  • Zamenik glavnog urednika: Ivona Talevska
  • Urednik Politike: Žarko Nikolić
  • Urednik Srbija: Vesna Janjić
  • Urednik Svet i Balkan: Miloš Savić
  • Urednik Zabava: Aleksandra Timkovska (pomoćnik gl. urednika)
  • Urednik Life i Kuhinja: Nemanja Jugović
  • Urednik Sport: Milan Jokić
  • Najnovije vesti:Topvesti.rs
  • [email protected]

© 24Vesti.com Sva autorska prava su vlasništvo portala. Preuzimanje sadržaja nije dozvoljeno. Delimično preuzimanje sadržaja moguće sa hiperlinkom izvora

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024