24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovim vestima dana, u svako vreme – 24 ćasova dnevno.24Vesti.com nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrezama: Facebook, Twitter… informativnog sajta.

© 24Vesti.com Sva autorska prava su vlasništvo portala. Preuzimanje sadržaja nije dozvoljeno. Delimično preuzimanje sadržaja moguće sa hiperlinkom izvora