logo
logo

24vesti.com tema

SVET ĆE OPET BIRATI: Novi odbrambeni savez Rusije i Severne Koreje je trenutak kada Moskva počinje da sprovodi veliki plan za stvaranje novog globalnog bloka

22.6.2024 / 24Vesti.com

SVET ĆE OPET BIRATI: Novi odbrambeni savez Rusije i Severne Koreje je trenutak kada Moskva počinje da sprovodi veliki plan za stvaranje novog globalnog bloka

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024