logo
logo

Nikola Gruevski osuđen na još devet godina zatvora

20.5.2022 / 24Vesti.com

Nikola Gruevski osuđen na još devet godina zatvora

Osim Gruevskog, u slučaju "TNT" osuđeni su i nekadašnji ministar Mile Jankievski na tri godine zatvora, bivši načelnik opštine Gazi Baba Toni Trajkovski, kao i Elizabeta Najdovska, prenosi Telma.

Suđenje u tom slučaju je počelo u januaru 2018. godine, a događaji na koje se odnosilo su se dešavali od 1. aprila do 2011. do kraja 2012. godine.

Nikola Gruevski osuđen je i u aprilu na sedam godina zatvora zbog pranja novca i nezakonitog sticanja i prikrivanja imovine.

Sudilo mu se u odsustvu jer je u bekstvu, u Budimpešti, gde je dobio politički azil.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022