logo
logo

U Hadžićima pao paraglajder, prebačen u Urgentni

19.5.2022 / 24Vesti.com

U Hadžićima pao paraglajder, prebačen u Urgentni

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022