logo
logo

Referentna kamatna stopa NBS povećana na 5 odsto

8.12.2022 / 24Vesti.com

Referentna kamatna stopa NBS povećana na 5 odsto

U istoj meri je povećana i stopa na depozitne olakšice na 4,0 procenta, kao i stopa na kreditne olakšice na 6,0 odsto, saopšteno je iz NBS.

Donošenjem ovakve odluke, NBS nastavlja da pooštrava monetarne uslove i utiče na ograničavanje sekundarnih efekata rasta cena putem inflacionih očekivanja i time doprinosi da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije.

Ovo je deveto uzastopno povećanje referentne kamate NBS, s kojim je od aprila ove godine ona povećana za ukupno 400 baznih poena.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2023