logo
logo

REKORDNE 1,2 MILIJARDE EVRA NA ZAPADNOM BALKANU od Evropske investicione banke (EIB)

11.2.2024 / 24Vesti.com

REKORDNE 1,2 MILIJARDE EVRA NA ZAPADNOM BALKANU od Evropske investicione banke (EIB)

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024