logo
logo

BIRODI: Utvrditi da li postoji eventualni sukob interesa u REM pri dodeli nacionalnih frekvencija

23.6.2022 / 24Vesti.com

BIRODI: Utvrditi da li postoji eventualni sukob interesa u REM pri dodeli nacionalnih frekvencija
Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zatražio je danas od Agencije za sprečavanje korupcije da utvrdi da li eventualno postoje sukobi interesa između članova Saveta Regulatorne agencije za medije (REM) i sa njima povezanih lica sa pružaocima medijskih usluga

Zatraženo je da, ukoliko postoji takav sukob interesa, to bude regulisano.

Zatraženo je i da „jasno navede“ da li i pod kojim uslovima, članovi Saveta REM-a i sa njima povezana lica mogu da stupaju u poslovne odnose sa kandidatima za frekvencije sa nacionalnim pokrivanjem, a da pri tome ne dođe do kršenja Zakona o sprečavanju korupcije.

Za četiri nacionalne frekvencije konkurisalo je 14 televizija.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022