logo
logo

O dijalogu sa Prištinom: "Prvi put smo danas čuli da se traži priznanje"

"DOBRO SAM RAZUMEO SVE PORUKE, Kancelar je na veoma oštar način tražio od Srbije da se pridruži sankcijama" (VIDEO)

10.6.2022 / 24Vesti.com

"DOBRO SAM RAZUMEO SVE PORUKE, Kancelar je na veoma oštar način tražio od Srbije da se pridruži sankcijama" (VIDEO)

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024