logo
logo

Grvala: Nemamo inforamcije o povlačenju priznanja Kosova

13.5.2022 / 24Vesti.com

Grvala: Nemamo inforamcije o povlačenju priznanja Kosova

Grvala tvrdi da je Prišina imala informaciju da Srbija nikada nije prestala da radi na raznim otpriznavanjima ali da otpriznavanja nema.

Ona smatra "da članstvo Kosova u Savetu Evrope ne bi bilo gubitak ni za koga, pa ni za Srbiju".

"Ako je zaista zainteresovana za srpske građane Kosova, ovo je za njih najvažniji korak, da Kosovo bude prihvaćeno", dodala je Grvala, koja tvrdi da Beograd "nije zainteresovan za život kosovskih Srba, ali želi da zadrži uticaj unutar Kosova".

Grvala dodaje da u Prištini rade na novim priznanjima, izrazivši uverenje da će države koje su priznale nezavisnost podržati pristupanje SE.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022