logo
logo

Kovačević (D2SP): Guverner i ministar finansija nesposobni da spreče inflaciju i recesiju

24.11.2022 / 24Vesti.com

Kovačević (D2SP): Guverner i ministar finansija nesposobni da spreče inflaciju i recesiju
Predsednik stranke Nova – Da se struka pita (D2SP) Vladimir Kovačević danas je ocenio da su guverner Narodne banke Srbije i ministar finansija nesposobni da spreče inflaciju i recesiju.

“Iskustva guvernera i ministra finansija do ulaska u politiku nisu jemstvo da ćemo instrumentima monetarne i ekonomske politike, koji zavise od njihovih poteza, savladati inflaciju”, naveo je Kovačević u saopštenju.

On smatra da vlasti u Srbiju nisu smele da dozvole uvoz inflacije niti sada treba da, da bi je sprečili, da upotrebljavaju samo jedan mehanizam za njeno sabijanje, kao što je povećanje referentne kamatne stope.

“Postoji i veća ekonomska kuga od inflacije, a to je recesija kao posledica lošeg lečenja inflacije. Potreban je čitav mehanizam mera i visoki talenat u sagledavanju obolelog ekonomskog društva da bi se sprečile ove bolesti”, naveo je Kovačević.

Predložio je hitno uvođenje sedmičnog sagledavanja i podešavanja referentne kamatne stope kao baze za kreditni potencijal poslovnih banaka privredi u Srbiji.

“Dosadašnje dugoročne kredite do deset godina treba klasifikovati u srednjoročne kredite, a obavezne rezerve za plasmane na kratak, srednji i dugi rok postaviti stepenasto. Takođe treba nagraditi poslovne banke smanjivanjem obaveznih rezervi za kreditne aranžmane iz sopstvenog kapiatla banaka za plasmane privredi na 15 i 20 godina”, ocenio je Kovačević.

Njegov predlog je i da se zbog izvesnog ulaska zemlje u recesiju izdvoje najznačajnije grane industrije koje presudno utiču na život građana Srbije i da im se pomogne politikom subvencija.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022