logo
logo

Vučić pokazao dokaze, Kurti besan zbog Vučićevog poziva na rezouluciju 1244

On nema iluzije, a nema ih i niko drugi (VIDEO)

10.12.2022 / 24Vesti.com

On nema iluzije, a nema ih i niko drugi (VIDEO)

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024