logo
logo

RIK: Treći put se ponavljaju izbori u Velikom Trnovcu

21.5.2022 / 24Vesti.com

RIK: Treći put se ponavljaju izbori u Velikom Trnovcu

To će biti treće glasanje u Velikom Trnovcu posle parlamentarnih izbora 3. aprila, a drugo poništeno bilo je 28. aprila, objasnio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Upravni sud je odlučujući o žalbi Koalicije Albanaca doline na rešenje RIK-a od 9. maja, 18. maja doneo presudu kojom se ova žalba odbija čime su se stekli uslovi za ponovno glasanje

Za ove izbore štampaće se 1.089 glasačkih listića.

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2022