logo
logo

AP: Veštačka inteligencija se ne može koristiti za kreiranje teksta i slika u servisima vesti

17.8.2023 / 24Vesti.com

AP: Veštačka inteligencija se ne može koristiti za kreiranje teksta i slika u servisima vesti

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024