logo
logo

PREDNOST ZA DRUGI KRUG: Erdoganu vetar u leđa, podržao ga Sinan Ogan sa svojih 5,2 odsto glasova

23.5.2023 / 24Vesti.com

PREDNOST ZA DRUGI KRUG: Erdoganu vetar u leđa, podržao ga Sinan Ogan sa svojih 5,2 odsto glasova

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024