logo
logo

Reč je o 2,7 miliona dolara, od čega je 400.000 dolara pronađeno u Knjaževovoj kući

UHAPŠEN predsednik Vrhovnog suda Ukrajine zbog korupcije

16.5.2023 / 24Vesti.com

UHAPŠEN predsednik Vrhovnog suda Ukrajine zbog korupcije

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024