logo
logo

WWF: Populacije divljih vrsta u proseku smanjene za 69 odsto od 1970. godine

22.5.2023 / 24Vesti.com

WWF: Populacije divljih vrsta u proseku smanjene za 69 odsto od 1970. godine

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024