Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, izjavila je da bi RS mogla da izgradi odlagalište nuklearnog otpada u blizini Dubrovnika na lokaciju u selu Ravno.

– Razmišljamo o tom vašem predlogu, verujte – istakla je Golićeva, odgovarajući na pitanje Perice Bundala, poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, tokom aktuelnog časa. On je postavio poslaničko pitanje da li bi to mogla biti recipročna mera nakon što je Vlada Hrvatske odlučila da se ogluši o zabrinutost iz RS i izgradi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koja se nalazi u blizini granice Hrvatske s RS, na šta je Golićeva odgovorila potvrdno.

Bundalo je rekao da će izgradnja ovakvog odlagališta na Trgovskoj gori značiti da će na tom području stanovništvo biti ugroženo s oko 3.000 kubnih metara radioaktivnog otpada.

– Potencijelno, ovim može biti ugroženo oko 200.000 ljudi u slivu Une i Save. Da li razmišljate o eventualnim recipročnim merama prema Hrvatskoj, na primer o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada u brdima iznad Dubrovnika – upitao je Bundalo. Kazao je da ništa nije dalo efekta, ni rezolucije, ni demonstracije, te da neće pomoći ni tužbe.

– Klin se klinom izbija – rekao je Bundalo i dodao da je u međunarodnim odnosima to princip reciprotiteta, koji je uvek uspešan i uvek efikasan.

– Da sam na Vašem mestu već sutra bi građevinske mašine bile na gradilištu – naglasio je Bundalo.