Specijalna koordinatorka i vođa OEBS-ovih kratkoročnih posmatrača Margareta Cederfelt je istakla da su izbori održani u okruženju koje je bilo polarizovano po pitanju crkve, prenose mediji.

Vladajuća partija je, kako je kazala, imala prednost zbog korišćenja državnih resursa i velike medijske pokrivenosti.

Istakla je da su generalno izbori bili transparenti, iako DIK nije do kraja ostvarila svoju regulatornu ulogu.

– Izborni dan je protekao uredno a zdravstveni protokoli nisu dosledno sprovedeni.

Istakla je da je kampanja bila mirna iako je bila suprotstavljajućeg tona.

Šef Ograničene misije posmatranja parlamentarnih izbora (ODIHR) ogranicene misije za posmatranje izbora Tamaš Maserić kazao je da je sprovođenje izbora bilo transparentno, navodeći da je tehnički aspekt bio efikasan.

On je rekao da je žalosno što su propusti zakona i nedostatak nezavisnosti medija omogućili zloupotrebu državnih resursa.

Odgovarajući na pitanje novinara, istakao je da nisu primetili da je bilo nepravilnosti koje bi mogle uticati na rezultat izbora.