Sa zakašnjenjem od nekoliko meseci raspisana je javna nabavka za izbor privatnog partnera koji će u Nišu postaviti nove LED svetiljke i održavati rasvetu u gradskom i seoskom području. Za taj posao dobiće, prema planu javnih nabavki, oko 2 milijarde dinara ili skoro 18 miliona evra. Kao prednosti nadležni izdvajaju uštede novca i energije, kao i zaštitu životne sredine.

Nakon što je projekat javno-privatnog partnerstva krajem prošle godine odobren, trebalo je da tender bude sproveden januara ove godine, da februara već bude potpisan ugovor sa firmom i da projekat uveliko traje. Ipak, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte tek je raspisala javnu nabavku, a traži se firma koja će u Nišu narednih godina biti zadužena za zamenu, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja.

Rok za podnošenje ponuda je 10. avgust, a prema planu javnih nabavki Grada Niša taj posao koštaće oko 2 milijarde i 93 miliona dinara, odnosno oko 18 miliona evra.

Finansiranje zamene 23,566 svetiljki, proširenja postojećeg sistema javnog osvetljenja za novih 200 svetiljki u seoskim područjima u prve 2 godine trajanja ugovora, i izmeštanja 156 mernih mesta u seoskim područjima, kao i racionalizacija i održavanje navedenog dela sistema javnog osvetljenja grada Niša tokom trajanja ugovora – piše u tenderu.

Trebalo bi da ugovor o javno-privatnom partnerstvu traje 15 godina, a kako piše u rešenju Gradskog veća, projekat iz Niša do sada je najveći u Srbiji po broju svetiljki koje će biti zamenjene.

Takođe pišu da je procena da će ovim projektom godišnja ušteda električne energije godišnje biti oko 73 %, te da je on zato ekonomski isplativ. Pojašnjavaju da će se manje novca iz gradskog budžeta trošiti za javno osvetljenje, jer će to biti povereno privatnom partneru.

Popravljanje kvaliteta osvetljenja i svetlosne opreme; duži eksploatacioni vek korišćenjem energetski efikasnih, modernih i ekonomičnih izvora svetlosne energije, izuzetnih fotometrijskih karakteristika, vrlo visokog stepena mehaničke i električne zaštite, izrađenih od kvalitetnih i nesalomivih materijala; zaštita životne sredine, manje zagađenje vazduha, odnosno smanjenje emisije ugljen-dioksida (CO2) u skladu sa zahtevima Evropske unije; poboljšanje javne bezbednosti i povećanje zadovoljstva – još neke su od prednosti koje navode.

Kažu da je trenutno javno osvetljenje u Nišu neefikasno i zastarelo, da ne obezbeđuje dovoljno kvalitetno osvetljenje koje je bezbedno i zdravo za čoveka i njegovu okolinu, kao i da postoje značajni troškovi za utrošenu električnu energiju i održavanje.

Podsetimo, privatna firma koja je u Leskovcu izabrana za partnera za isti posao bio je beogradski Keep light, posao je procenjen na 895.000 evra, ali je pred raspravu o potpisivanju ugovora sa njima predlog povučen sa dnevnog reda sednice leskovačkog parlamenta, uz obrazloženje da je sporan savetnik koji je radio na projektu.