Visina poreza na imovinu za 2021. godinu u Novom Sadu neznatno je povećana saopštila je uprava Grada.

Visina poreza na imovinu za 2021. godinu u Novom Sadu neznatno je povećana saopštila je uprava Grada Novog Sada uz obrazloženje da je cena povećana zbog zakonske obaveze usklađivanja visine poreza u odnosu na kretanje prosečne cene nepokretnosti za period od 01. januara do 30. septembra 2020. godine.

Kako se navodi, u pojedinim medijima je objavljena nepotpuna informacija u vezi sa povećanjem visine poreza i da su navedeni iznosi povećanja cene kvadratnog metra nepokretnosti iz kojih se, kako se ističe, ne vidi koliko je povećanje koje će građani zaista plaćati u sledećoj godini.

Napominje se da je prosečna cena nepokretnosti navedena u Rešenju samo jedan od činilaca osnovice za utvrđivanje visine poreza koja je direktno uslovljena prometom i kretanjem cena nekretnina na tržištu koje je, dodaje se, u značajnom rastu, ali to nije uslovilo značajno povećanje iznosa godišnjeg poreza na imovinu.

Podseća se da Grad Novi Sad od 2013. godine nije menjao poresku stopu za utvrđivanje poreza na imovinu građana.

Kako se navodi, u prošloj godini za stan koji je izgrađen pre 10 godina, površine 50m2, u prvoj zoni, porez je iznosio 9.806,74 dinara na godišnjem nivou, dok će građani u 2021. godini za isti stan morati da izdvoje 10.038,38 dinara, što je povećanje od 231,64 dinara u odnosu na 2020 godinu.

Kada su u pitanju novoizgrađeni stanovi, maksimalno povećanje poreza na imovinu na teritoriji Grada Novi Sad iznosi 373,10 dinara na godišnjem nivou, za potpuno novi stan u prvoj zoni.

Dodaje se da je rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. objavljeno na sajtu Poreske uprave i u Službenom listu Novog Sada.