Organizacija Samostalnog sindikata Fijatove fabrike automobila u Kragujevcu saopštila je da ne utiče na odluke radnika da li će prihvatiti ponudu poslodavca i odlučiti se za jednogodišji rad u Slovačkoj.

U saopštenju se ističe, da ta odluka treba da bude na dobrovoljnoj osnovi i po zakonima Republike Srbije i dodaje da Sindikat tu mogućnost „razume kao omogućavanje radnicima da steknu nova iskustva u očekivanju pune uposlenosti fabrike u Kragujevcu“.

Sindikat je podsetio da se, shodno Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, takav angažman može realizovati isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Pri tome je poslodavac, koji upućuje radnike na rad u inostranstvo, u obavezi da im o svom trošku obezbedi smeštaj i ishranu, kao i da im obezbedi prevoz za odlazak i povratak sa posla ili naknadu troškova u te svrhe, navodi se u saopštenju i naglašava da je poslodavac u obavezi da za te radnike obezbedi zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Zato ističemo da je dobrovoljnost jedini model koji je za našu organizaciju prihvatljiv, kada se radnici upućuju na rad u inostranstvo i mora biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, što je potvrdio i Odbor Sindikalne organizacije svojim odlukama, poručila je Sindikalna organizacija FCA.

Izražena je nada da se traženje nekog drugog modela, kojim bi se radnici uputili na rad u inostranstvo, suprotno  njihovoj volji, neće dogoditi, i da takav modelne bi imao podršku Sindikalne organizacije.