Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je danas da je Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu, sa pratećim odlukama, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

Članovi Odbora ocenili su i da su u skladu sa Ustavom i Predlog zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije, izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije, kao i Predlog zakona o utvrđivanju druge garantne šeme.

Ocenjeno je i da su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, osiguranju, kao i predlozi zakona o elektronskom fakturisanju i registru administrativnih postupaka u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

U skladu sa Ustavom i pravim sistemom Srbije su i predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansije Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Kine, Sporazuma o podsticanju investicija između vlada Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i Predloga zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Srbiji.

Odbor je ocenio da amandman na član 95. izmena i dopuna Zakona o energetici, koji su podneli poslanici Socijalističke partije Srbije, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije, dok je ostalih osam amandmana koje su podneli poslanici poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

Ocenjeno je da je šest amandmana, koje su podneli poslanici poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“, na Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije, kao i devet amandmana koje su podneli na Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i sedam amandmana na Predloga zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.