U Srbiji je prošle godine poslovalo 545 javnih preduzeća sa 114.451 radnika, objavila je Agencija za privredne registre (APR).

Prema veličini bilo je 29 velikih javnih preduzeća (73.495 zaposlenih), 97 srednjih (21.558 zaposlenih), 251 malo (17.458 zaposlenih) i 168 mikro preduzeća (1.940 zaposolenih).

Ukupni neto dobitak javnih preduzeća u prošloj godini bio je 29,6 milijardi dinara, dok su 2019. godine imala gubitak od 3,6 milijardi dinara.

Obavljanjem primarne delatnosti, javna preduzeća su realizovala 2,4 puta veći poslovni rezultat u poređenju sa prethodnom godinom, koji je u 2020. godini iznosio 45,8 milijardi dinara.

Javna preduzeća su iskazala pozitivan rezultat iz finansiranja u iznosu od 7,6 milijardi dinara i on je veći 2,3 puta u odnosu na 2019. godinu, dok su kao rezultat ostalih aktivnosti iskazala gubitak od 15 milijardi dinara, koji je manji za 34,6 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Sa 1.194 radnika manje u 2020. godini, nastavljen je trend smanjenja broja zaposlenih u javnim preduzećima.