Direktor filijale jedne banke u Novom Sadu osuđen je na četiri i po godine zatvora jer je malverazcijama sa deviznom štednjom klijenata banke sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 527.054 evra (64.772.503,85 dinara).

On je, kako se navodi u presudi, sa više fizičkih lica zaključio navodne ugovore o oročenju deviznih štednih uloga, koje uopšte nije prikazivao u poslovnoj dokumentaciji banke, niti je otvarao račune deviznih štednih uloga radi uplata primljenog novca.

Navodio je nepostojeće štedne partije i proizvoljne kamatne stope, jer je preuzimao novac tih lica predat kao štedni ulog i prisvojio ga za svoje lične potrebe.

Kako bi klijente održavao u zabludi, sa ciljem da ne podižu glavnicu i otkriju da im nedostaje novac, periodično bi im obračunavao i isplaćivao kamate koje su bile navedene po nepostojećim štednim partijama, koje je pritom neovlašćeno prenosio sa računa tih ili drugih klijenata banke, koji su na svojim računima imali raspoloživa devizna sredstva.

Pare su nestale, ili ostale kod direktora banke, a on će na robiju.

Na ovu prvostepenu presudu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, pravo da ulože žalbe imaju i odbrana i tužilaštvo, saopšteno je iz tog suda.