Đaci i roditelji odlučili su se za nastavu u školi, tako da će svega 3,7 odsto đaka osnovnih škola ostati kući i pratiti nastavu onlajn. Većina škola organizovala je nastavu tako da ne deli odeljenja na grupe, što će i đake i roditelje posebno obradovati.

Praktično od svih koji su se izjasnili za onlajn nastavu najmanje je prvaka.

„Blic“ objavljuje izveštaj kako su škole organizovale nastavu:

Osnovne škole izvestile su po dogovoru Ministarstvo prosvete o pojedinostima vezanim za predstojeću školsku godinu u vreme pandemije, ali i koji će od modela koje je Ministarstvo izradilo primeniti.

Veći broj škola je organizovao nastavu da ne deli odeljenja na grupe, a da budu zadovoljeni svi epidemiološki uslovi.

To praktično znači da je zadovoljen razmak među klupama tako što je nastava organizovana u većim prostorijama ili nema više od 15 đaka u razredu.

To će naročito obradovati decu, jer znači da ostaju na časovima sa svim svojim drugarima, a ne razdvojeni u dve grupe. I roditeljima tih škola gde je ovakva organizacija moguće je tako lakše da se organizuju. Idea je inače da tamo gde to nije moguće jedna grupa ide od recimo 8 do 10.30, a druga od 11 do 13.30 sati, kako je na primer za niže razrede.

Od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastava će se odvijati u punom sastavu odeljenja u 479 škola odnosno u 37,9. odsto U punom sastavu odeljenja od petog do osmog nastava je organizovana u 392 škole ili 31 odsto.

Za nastavu od kuće izjasnilo se 1,4 roditelja prvaka, a procentualno je najviše osmaka koji su se izjasnili za onlajn 4,8 odsto.

„Blic“ prenosi kroz tabelu koliko se đaka i u kom razredu opredelilo za onlajn i kako su škole organizovale nastavu u skladu sa predloženim modelima:

Prvi razred

1,4 odsto

Drugi razred

3,4 odsto

Treći razred

3,5 odsto

Četvrti razred

3,9 odsto

UКUPNO PRVI CIКLUS OŠ

3,1 odsto

Peti razred

3,4 odsto

Šesti razred

4,5 odsto

Sedmi razred

4,7 odsto

Osmi razred

4,8 odsto

UКUPNO DRUGI CIКLUS OŠ

4,3 odsto

UКUPNO OŠ

3,7odsto

OD PRVOG DO ČETVRTOG MODELI NASTAVE

Nastava se ostvaruje sa odeljenjima u punom sastavu – sva odeljenja prvog ciklusa

479 ili 37.9 odsto

Nastava se ostvaruje sa dve paralelne grupe tokom dana (grupa A i grupa B) – sva odeljenja prvog ciklusa 299 ili 23.7 odsto

Neki drugi model organizacije odnosno kombinacija predloženih modela 293 ili 23.2

OD PETOG DO OSMOG

Nastava se ostvaruje sa odeljenjima u punom sastavu – sva odeljenja drugog ciklusa

392 ili 31 odsto

Nastava se ostvaruje sa smenjivanjem grupa tokom sedmice (grupa A i grupa B) – sva odeljenja drugog ciklusa 385 ili 30.5 odsto

Neki drugi model organizacije odnosno kombinacija predloženih modela

314 ili 24.8 odsto

Zaključak Ministarstva prosvete na osnovu analiziranih pristiglih izvešataja škola jeste, da

je većina škola vrlo pažljivo razmotrila uslove u kojima rade i da su iskoristile sav školski prostor za rad.