Vest da se poznata doktorka plastične hirurgije Violeta S.A ubila u svom stanu na Savskom vencu odjeknula je Beogradom poput bombe.

Dr Violeta S. A. je specijalista u oblasti estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije sa 18 godina iskustva. Svojim radom i trudom dostigla je svetski uspeh.

Bila je vlasnica specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Diona od 2000. godine.

Bila je član je mnogobrojih udruženja, kako u Srbiji tako i širom sveta.

Nakon specijalizacije se usavršavala na mnogobrojnim svetskim klinikama, u Americi, Grčkoj, Rusiji, Italiji, Brazilu. Dobitnica je američke nagrade u oblasti lečenja gojaznosti pomoću ultrazvučne liposkulpture. Učesnik je mnogobrojnih evropskih i svetskih kongresa. Autor je preko 40 naučnih radova.

Dr Violeta S. A. je bila ekspert je za operacije uvećanja grudi i estetske operacije lica, a osim toga vrši i operacije nosa, transfera masti i oblikovanja tela.

Bila je pokretač je inicijative da se procedura rekonstrukcije dojki nakon mastektomija uvede u redovni onkološki protokol, čime je omogućena besplatna intervencija svim ženama u Srbiji.