Na katedrali sv. Stefana u centru Beča veče pred Uskrs zasijaće prave merdevine usmerene ka nebu, umetnička instalacija „Nebeske lestvice“ autorke Bili Taner (Billi Thanner), kao simbol silaska na zemlju i uznesenja u nebo, vere, ljubavi i nade.

Svetleće merdevine pružaju se iznad krstionice katedrale, kroz svod sve do samog vrha južnog tornja, i bazirane su na biblijskoj priči o Jakovu, iz Starog zaveta, saopštila je danas Kancelarija grada Beča.

U starozavetnoj priči, Jakov beži, ali u snu vidi lestvice koje se pružaju od zemlje do neba, i uz koje se penju i spuštaju anđeli. Bog mu je obećao spasenje, budućnost, nadu i blagoslov za njega i njegovu porodicu.

„Čovek često na mnoge načine ide iznad svojih mogućnosti ispunjavajući svoj životni smisao“, rekla je autorka, tumačeći značenje svog dela.

Prema njenim rečima „Nebeske lestvice“ su predstavljene kao merdevine smisla, sve do spoznaje da je najniža lestvica ista kao i najviša.

„Za mene to znači da živimo život na različitim nivoima i stupnjevima“, objašnjava bečka umetnica Taner.

Lestvice iz Starog zaveta u hrišćanskoj duhovnosti simbolizuju lično stremljenje čoveka ka Bogu i raju. Taj put ka nebu vodi preko stepenica koje simbolišu vrline. Sa svakom sledećom prečagom ostavljaju se ovozemaljske egoističke potrebe da bi se doživela blizina Boga.

U ovim izazovnim vremenima ova iluminacija predstavlja tri božanske vrline – nadu, veru i ljubav.

Simbolične lestvice zasijaće u subotu pred Uskrs u 21 sat i svetleće svake noći do 31. maja.