Najviša sudska instanca u Francuskoj, Državni savet, potvrdio je presudu nižeg suda kojom je Guglu naloženo da plati kaznu u iznosu od 50 miliona evra jer „nije bio dovoljno jasan i transparentan“ u pogledu prava korisnika androida na zaštitu podataka, izvestio je AP.

Gugl je prvi put kažnjen u januaru 2019. godine, neposredno nakon stupanja na snagu novog Evropskog pravilnika o privatnosti usvojenog 2018. godine, ali američka kompanija se žalila na ovu presudu Državnom savetu, najvišem sudskom telu u Francuskoj, koje je danas donelo konačnu odluku da Nacionalna komisija za zaštitu podataka ima pravo da sankcioniše američkog giganta i kazni ga sa 50 miliona evra.

U obrazloženju se navodi da kazna „nije nesrazmerna s obzirom na posebnu težinu prekršaja i odugovlačenje s plaćanjem od strane Gugla“.

Iz američke kompanije je saopšteno da će se angažovati na promenama korisničke politike.