logo
logo

KARLOS ALKARAS O ĐOKOVIĆU: ’Njegov nivo, na primer u Australiji, bio je neverovatan, to je bilo zaista na visokom nivou!’

29.3.2023 / 24Vesti.com

KARLOS ALKARAS O ĐOKOVIĆU: ’Njegov nivo, na primer u Australiji, bio je neverovatan, to je bilo zaista na visokom nivou!’

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024