Svake godine se 21. marta obeležava međunarodni dan šuma, kako bi se podigla svet o njihovom značaju za ekosistem Zemlje.

Kako Eurostat prenosi, u protekloj godini je u Evropskoj uniji postojalo 159 hektara šumskih površina, dok je u pet država članica EU više od polovine ukupne kopnene površine pokriveno šumama – Finska, Slovenija, Švedska , Estonija i Letonija .

Sa druge strane, na Malti  je taj procenat znatno niži, kao i na Kipru, u Holandiji i Irskoj.

U Evropskoj uniji, 38 odsto ukupne površine, računajući sve zemalje članice EU, je pokriveno šumama, prenosi Eurostat.

Šume su jedan od najznačajnijih ekosistema Zemlje, a pored toga za mnoge životinjske vrste one predstavljaju jedino stanište.

Za međunarodni dan šuma, uzima se drugi dan proleća, 21. mart, od 2012. godine.