logo
logo

KAKO SU POVEZANE DIGITALNE NAVIKE DECE I RODITELJA?

Deca uvek oponašaju ono što njihovi roditelji rade – tako je i po pitanju njihove digitalne navike

20.11.2021 / 24Vesti.com

24Vesti.com – Sva prava na sadržaj

KOMENTARI I ANALIZE

NAJCITANIJE VESTI

logo

24Vesti.com je srpski informativni portal sa najnovijim vestima dana, u svako vreme - 24 časova dnevno.

24vesti© nema odgovornost za komentare na stranici, kao i komentare na socijalnim mrežama Facebook i Twitter informativnog sajta.

Develop & Design MaxMedia Group Copyright © 2024